Bouwupdate Wervenkade

2 oktober 2023

Bouwupdate Wervenkade: Aan de oevers van de Beneden Merwede en het Wantij in Dordrecht verrijst een nieuwe stadswijk: Stadswerven. Op deze bijzondere locatie wordt gebouwd aan Wervenkade, waar straks ruimte is voor 63 woningen: 41 appartementen en 22 grondgebonden woningen van minimaal drie verdiepingen. Het blok omsluit een collectieve binnentuin, ontworpen door Lap Lanscape & Urban Design, met fleurige beplanting wat goed is voor bijen en vlinders, maar ook sierwaarde heeft in de zomer.

De locatie heeft een rijke historie, deze werven zijn ooit dé plek geweest voor scheepvaartindustrie. Dit industriële karakter is de inspiratiebron geweest voor het ontwerp voor Wervenkade. De pandsgewijze architectuur van de laagbouw is een referentie naar de pakhuizen. De hoogbouw trapt op richting de Merwede, is groter in schaal en staat op stalen poten waar schotten tussen zitten. Dit is een knipoog naar de spantconstructie van de oude scheepskraan die in het naastgelegen Wervenpark staat. In dit Wervenpark liggen eveneens de resten van een oude scheepshelling, welke bewaard blijft. Hierdoor is de geschiedenis van de Stadswerven direct voelbaar.

Het project gaat de afrondingsfase in. De steigers zijn inmiddels naar beneden en er zal spoedig gestart worden met het aanleggen van de daktuin.

Impressies van Wervenkade zijn hier te vinden.