PRIVACYBELEID

Wij als KLUNDER ARCHITECTEN hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Door middel van onderstaande statement, welke ook als PDF te downloaden is, willen wij duidelijk maken op welke wijze wij de gegevens verwerken welke via de website bij ons binnenkomen en/of vastgelegd worden. Hiermee willen wij ons compliant maken aan de regelgeving van de AVG/GDPR welke op 25 mei 2018 actief is geworden.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:

KLUNDER ARCHITECTEN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van KLUNDER ARCHITECTEN, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan KLUNDER ARCHITECTEN verstrekt.
KLUNDER ARCHITECTEN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. we kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld hebben over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klunderarchitecten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM KLUNDER ARCHITECTEN GEGEVENS NODIG HEEFT:

KLUNDER ARCHITECTEN verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan KLUNDER ARCHITECTEN uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG KLUNDER ARCHITECTEN GEGEVENS BEWAART:

KLUNDER ARCHITECTEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden in elk geval niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

KLUNDER ARCHITECTEN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK:

Op de website van KLUNDER ARCHITECTEN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KLUNDER ARCHITECTEN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

WEBSITE ANALYSE:

KLUNDER ARCHITECTEN maakt gebruik van Google Analytics en Jetpack van Automattic voor WordPress om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de website van KLUNDER ARCHITECTEN bij Google zoekresultaatpagina’s is. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

De privacy policy van Jetpack kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/
De privacy policy van Google kunt u hier vinden: https://policies.google.com/privacy/update

Google en Jetpack gebruiken deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan KLUNDER ARCHITECTEN te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. KLUNDER ARCHITECTEN heeft hier geen invloed op. KLUNDER ARCHITECTEN heeft Google geen toestemming gegeven om via KLUNDER ARCHITECTEN verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KLUNDER ARCHITECTEN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaard op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@klunderarchitecten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. KLUNDER ARCHITECTEN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: klik hier.

BEVEILIGEN:

KLUNDER ARCHITECTEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KLUNDER ARCHITECTEN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KLUNDER ARCHITECTEN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met KLUNDER ARCHITECTEN op via info@klunderarchitecten.nl.
www.klunderarchitecten.nl is een website in eigendom van KLUNDER ARCHITECTEN.

KLUNDER ARCHITECTEN is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 4150, 3006 AD ROTTERDAM
Vestigingsadres: K.P. van der Mandelelaan 32, 3062 MB ROTTERDAM
Telefoon: +31 (0)10 24 25 310
KvK nummer: 24118935 Rotterdam