BUREAU

IN HET KORT

In onze visie zijn ontwerp, engineering en uitvoering onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen deze aspecten de integrale deskundigheid van het bureau.

HET BUREAU

KLUNDER ARCHITECTEN is een architectenbureau in Rotterdam dat zich sinds 1978 heeft ontwikkeld tot een allround bureau, waarin ontwerp, engineering en uitvoering onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en de integrale deskundigheid van het bureau vormen.

De werkzaamheden lopen in schaal en aard uiteen van kleinschalige projecten, zoals individuele woonhuizen, tot stedenbouwkundige (super)visies en van openbare gebouwen tot woon- en kantoortorens.

De gehele uitwerking van de opgave gedurende het ontwerp- en uitvoeringproces heeft daarbij als doel om te komen tot een maximale functionele- en belevingskwaliteit voor gebruiker en omgeving. Adviseurs, uitvoerenden en uiteindelijke beheerders profiteren optimaal van onze BIM werkmethodiek. Als wij dan onze visie en ons plezier waarmee wij de opgave aanpakken, hebben kunnen overbrengen op de opdrachtgever en alle andere direct en indirect betrokkenen, is de opgave voor ons geslaagd.

ONZE MISSIE

KLUNDER ARCHITECTEN heeft een horizontale organisatiestructuur waarin de partners direct samenwerken en leiding geven aan ontwerpers, modelleurs, bestekschrijvers en kostendeskundigen. Deze bureaustructuur creëert voor een ieder directe verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, initiatief en kennisontwikkeling en sluit efficiënter en completer aan op onze werkwijze. Een werkwijze die antwoord geeft op de steeds grotere vraag van onze opdrachtgevers om voornamelijk BIM projecten te doorlopen, waarin een ontwerp in een ingenieus digitaal 3D-model met direct betrokkenen en verantwoordelijken wordt uitgewerkt.De integrale deskundigheid van ons bureau wordt gevormd door onze visies, kennis van en ervaring met:

  • geavanceerde 3D tekenprogrammatuur (Autodesk Revit Architecture) en BIM werkmethodiek;
  • kosteneffectief en exploitatiebewust ontwerpen bij beperkte budgetten;
  • bouwtechnisch detailleren vanuit het oogpunt van maakbaarheid, garantievoorwaarden en beperking van onderhoud;
  • duurzaam ontwerpen en integratie van (innovatieve) duurzame installatie- en energievoorzieningen;
  • technische integratie en coördinatie van (externe) ontwerpdisciplines;
  • het voeren van managementtaken tijdens de voorbereiding en directietaken tijdens de uitvoering
    (incl. het houden van esthetisch en bouwkundig toezicht);
  • intern kwaliteitsbewakingssysteem en borging van kennis over wet- en regelgeving.

ONS TEAM

Het team van KLUNDER ARCHITECTEN bestaat uit een mix van architecten, projectmanagers, ontwerpers en modelleurs. Binnen dit team heeft iedereen een eigen specialisme welke binnen een project ingezet wordt of geraadpleegd wordt voor de overige projecten. Denk hierbij aan specialismen als artist impressions, Solibri rapportages, brandoverslagberekeningen, bouwfysisische berekeningen, bestekken, begroten en het modelleren zelf. De samensmelting van al deze disciplines en kunden zorgt voor een synergie binnen ons bureau.

PARTNERS

ir. S.M.X. (SJOERD) BERGHUIS

Architect, stedenbouwkundige
Directeur, Partner

ing. A. (ARNOLD) DRIESPRONG

Managing director
Directeur, Partner

A. (AD) HUISMAN

Projectmanager
Partner

Ir. M. (RIEN) DE RUITER

Architect
Partner

Onze ontwerpvisies

GEBOUW EN STAD

De onderste lagen van een gebouw in de stad bepalen de straatkwaliteit. Het creëren van transparantie in entrees, commerciële ruimten en woon- of werkverdiepingen, verlevendigt de sociale interactie en biedt daardoor een grotere meerwaarde voor gebouw en stad.

GROTE TERRASSEN

Ondanks het vaak barre klimaat in Nederland worden luxe en vooral grote buitenruimten enorm gewaardeerd. Niet alleen in gebruik en beleving, maar ook in de woonuitstraling van een gebouw.

GEBOUW EN LANDSCHAP

Het op een natuurlijke wijze inpassen en vormgeven van gebouwen in een landschap versterkt de ruimtelijke kwaliteiten van het gebouw als wel van het landschap.

COLLECTIEVE BUITENRUIMTEN

Een gezamenlijke omsloten plek voor ontspanning, ontmoeting, activiteiten etc., vormgegeven als binnentuin of dakterras, biedt naast een ruimtelijke, vooral ook een sociale kwaliteit.

TRANSPARANTE GEVELS

Lichtinval en uitzicht zijn essentiële elementen voor de behaaglijkheid van een gebouw. Daarbij vergroot de mate van openheid in de gevel de mogelijkheid van gewenste functieverschuivingen of complete transformaties.

BIM-METHODIEK

Met onze geavanceerde tekenprogrammatuur, 3D en BIM geörienteerd, hebben wij intern een gecertificeerde tekenwijze ontwikkeld waarbij eenduidigheid, object- gerichtheid, minimalisering van de faalkosten en klantvriendelijkheid kenmerkend zijn.

HERBESTEMMEN

Het transformeren van een bestaand gebouw, zijnde cultureel erfgoed of marktkantoor, biedt vaak meer kansen in sociaal als wel economisch opzicht voor gebouw en omgeving, dan nieuwbouw.

FLEXIBILITEIT

Indien een bewoner invloed kan hebben op de indeling en het uiterlijk van zijn woning creëer je een grotere toekomstwaarde en daarmee hoogwaardige duurzaamheid van zijn directe leefomgeving.

COLLECTIEVE BINNENRUIMTEN

Een entreehal als transparante aantrekkelijke ontvangstruimte van het gebouw, vergroot de interactie tussen straat en gebouw en creëert tevens een gemeenschappelijke plek voor ontmoeting en uitdrukking van de collectieve interesses.

GEBOUW EN AUTO

De auto is een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven en kan voor gebouw en omgeving een meerwaarde geven indien deze op een overzichtelijke, zorgvuldige en eerlijke wijze wordt opgenomen.

ZORGWONEN

Het ontwerpen voor mensen met specifieke zorgwensen vraagt niet alleen om kennis van de voorgeschreven normen, maar ook zeker om onderzoek hoe deze mensen zoveel mogelijk onderdeel kunnen zijn van de samenleving.

HOOGWAARDIG ENERGIEBESPAREN

Duurzaam bouwen is het zodanig ordenen, inrichten en beheren van een woning, gebouw, buurt, wijk, dorp, stad en regio dat de gebruikswaarde, belevingswaarde en de toekomstwaarde worden verhoogd.

EENVOUD IN MATERIAAL EN DETAIL

Verrijking van een project zit vaak in een afgewogen toepassing van architectonische middelen. Hierbij de technische mogelijkheden uitdagend, maar met oog voor de financiële mogelijkheden.

STARTERSWONEN

Het efficiënt ontwerpen van heldere gebouwstructuren is een belangrijk ontwerpmiddel om financiële ruimte over te houden, dat onder andere gebruikt kan worden voor kwalitatieve woningontsluitingen en transparante gevels.

BEWONERSPARTICIPATIE

Onze rol van architect als generalist binnen het ontwerp -en bouwteam wordt optimaal gespeeld indien deze in samenwerking is met de toekomstig bewoner cq. gebruiker en deze ook wordt gezien als uniek individu.

DAKTUINEN

Een groen dak vergroot de waterberging, zuivert de lucht, verbetert de isolatie, verrijkt de flora en fauna en creëert een aantrekkelijk zichtvlak en/of aangename buitenruimte.

Onze klanten en bouwteampartners