BUREAU

IN HET KORT

In onze visie zijn ontwerp, engineering en uitvoering onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen deze aspecten de integrale deskundigheid van het bureau.

HET BUREAU

KLUNDER ARCHITECTEN is een architectenbureau in Rotterdam dat zich sinds 1978 heeft ontwikkeld tot een allround bureau, waarin ontwerp, engineering en uitvoering onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en de integrale deskundigheid van het bureau vormen.

De werkzaamheden lopen in schaal en aard uiteen van kleinschalige projecten, zoals individuele woonhuizen, tot stedenbouwkundige (super)visies en van openbare gebouwen tot woon- en kantoortorens.

De gehele uitwerking van de opgave gedurende het ontwerp- en uitvoeringproces heeft daarbij als doel om te komen tot een maximale functionele- en belevingskwaliteit voor gebruiker en omgeving. Adviseurs, uitvoerenden en uiteindelijke beheerders profiteren optimaal van onze BIM werkmethodiek. Als wij dan onze visie en ons plezier waarmee wij de opgave aanpakken, hebben kunnen overbrengen op de opdrachtgever en alle andere direct en indirect betrokkenen, is de opgave voor ons geslaagd.

ONZE WERKWIJZE

KLUNDER ARCHITECTEN heeft een horizontale organisatiestructuur waarin de partners direct samenwerken en leiding geven aan ontwerpers, modelleurs, bestekschrijvers en kostendeskundigen. Deze bureaustructuur creëert voor een ieder directe verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, initiatief en kennisontwikkeling en sluit efficiënter en completer aan op onze werkwijze. Een werkwijze die antwoord geeft op de steeds grotere vraag van onze opdrachtgevers om voornamelijk BIM projecten te doorlopen, waarin een ontwerp in een ingenieus digitaal 3D-model met direct betrokkenen en verantwoordelijken wordt uitgewerkt. De integrale deskundigheid van ons bureau wordt gevormd door onze visies, kennis van en ervaring met:

  • geavanceerde 3D tekenprogrammatuur (Autodesk Revit Architecture) en BIM werkmethodiek;
  • kosteneffectief en exploitatiebewust ontwerpen bij beperkte budgetten;
  • bouwtechnisch detailleren vanuit het oogpunt van maakbaarheid, garantievoorwaarden en beperking van onderhoud;
  • duurzaam ontwerpen en integratie van (innovatieve) duurzame installatie- en energievoorzieningen;
  • technische integratie en coördinatie van (externe) ontwerpdisciplines;
  • het voeren van managementtaken tijdens de voorbereiding en directietaken tijdens de uitvoering
    (incl. het houden van esthetisch en bouwkundig toezicht);
  • intern kwaliteitsbewakingssysteem en borging van kennis over wet- en regelgeving.

ONS TEAM

AllDirectieArchitectenCoördinatorenManagersModelleursStagiaires

ir. Sjoerd Berghuis

Directeur Partner

Architect Stedenbouwkundige

ing. Arnold Driesprong MSc.

Directeur Partner

Mireille Donner

Office Manager

Mickey van Wijk

PR-/Communicatiemanager

Peter Oud

Financieel Manager

Dion van Neutigem

Projectmanager

Jan Oscar de Klerk

Projectcoördinator

ir. Stefan Fremouw

Senior Architect

ing. Sander Flach MArch

Senior Architect

ir. Paul Cardinaal

Architect

ir. Gijs Burg

Architect

ir. Thijs Koeleman

Ontwerper

Computational Design

Rens de Ruiter

Ontwerper

ing. Jordi Versluis

BIM Modelleur

BIM Coördinator / BIM Management

Patrick van Kessel

BIM Modelleur

BIM Coördinator

ing. Kevin Giessen

BIM Modelleur

Systeembeheer / BIM Coördinator

Willem Anema

BIM Modelleur

Rob van der Heijden

BIM Modelleur

Dennis Jansen

BIM Modelleur

Systeembeheer

ing. Helma Noordijk

BIM Modelleur

ing. William Peeman

BIM Modelleur

Bestekken / V&G Ontwerpfase

ir. Kelly Schraauwers

BIM Modelleur

Kwaliteitsborging Bouwbesluit

Christiaan Kramer

BIM Modelleur

ing. Ian Stadthouders

BIM Modelleur

ir. Thomas van der Schaft

BIM Modelleur

ing. Shai Voeteé

BIM Modelleur

Sven Berghuis

Stagiair

 

Onze relaties