Verhuur Grote Beer gestart

04 april 2024

Na ruim twee jaar bouwen, is de verhuur van Grote Beer vorige week gestart. De 193 appartementen worden verhuurd door Vesteda, de woningzoeker is live en kan hier gevonden worden. Het overgrote deel van de appartementen, zo’n 164, zijn bestemd voor de middeldure huur en 27 voor de vrije sector. Hiermee speelt Grote Beer goed in op het nijpende tekort aan betaalbare woningen.

De appartementen zijn verdeeld over 21 verdiepingen, welke op een plint staan van vijf meter hoog staan. In deze plint is straks ruimte voor commerciële functies en een huiskamer waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ter hoogte van de setbacks zijn daktuinen ontworpen, die eveneens fungeren als ontmoetingsplek. Zo stimuleren we goed contact tussen buren onderling. Daarbij levert het een bijdrage aan het tegengaan van stedelijke hittestress.

Impressies van Grote Beer zien? Klik dan hier.