ONZE WERKWIJZE

KLUNDER ARCHITECTEN heeft een horizontale organisatiestructuur waarin de partners direct samenwerken en leiding geven aan ontwerpers, modelleurs, bestekschrijvers en kostendeskundigen. Deze bureaustructuur creëert voor een ieder directe verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, initiatief en kennisontwikkeling en sluit efficiënter en completer aan op onze werkwijze. Een werkwijze die antwoord geeft op de steeds grotere vraag van onze opdrachtgevers om voornamelijk BIM projecten te doorlopen, waarin een ontwerp in een ingenieus digitaal 3D-model met direct betrokkenen en verantwoordelijken wordt uitgewerkt. De integrale deskundigheid van ons bureau wordt gevormd door onze visies, kennis van en ervaring met:

  • geavanceerde 3D tekenprogrammatuur (Autodesk Revit Architecture) en BIM werkmethodiek;
  • kosteneffectief en exploitatiebewust ontwerpen bij beperkte budgetten;
  • bouwtechnisch detailleren vanuit het oogpunt van maakbaarheid, garantievoorwaarden en beperking van onderhoud;
  • duurzaam ontwerpen en integratie van (innovatieve) duurzame installatie- en energievoorzieningen;
  • technische integratie en coördinatie van (externe) ontwerpdisciplines;
  • het voeren van managementtaken tijdens de voorbereiding en directietaken tijdens de uitvoering
    (incl. het houden van esthetisch en bouwkundig toezicht);
  • intern kwaliteitsbewakingssysteem en borging van kennis over wet- en regelgeving.