HET BUREAU

KLUNDER ARCHITECTEN is een architectenbureau in Rotterdam dat zich sinds 1978 heeft ontwikkeld tot een allround bureau, waarin ontwerp, engineering en uitvoering onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en de integrale deskundigheid van het bureau vormen.

De werkzaamheden lopen in schaal en aard uiteen van kleinschalige projecten, zoals individuele woonhuizen, tot stedenbouwkundige (super)visies en van openbare gebouwen tot woon- en kantoortorens.

De gehele uitwerking van de opgave gedurende het ontwerp- en uitvoeringproces heeft daarbij als doel om te komen tot een maximale functionele- en belevingskwaliteit voor gebruiker en omgeving. Adviseurs, uitvoerenden en uiteindelijke beheerders profiteren optimaal van onze BIM werkmethodiek. Als wij dan onze visie en ons plezier waarmee wij de opgave aanpakken, hebben kunnen overbrengen op de opdrachtgever en alle andere direct en indirect betrokkenen, is de opgave voor ons geslaagd.