Start bouw Vermeer in Nieuw-Delft

23 juli 2021

Afgelopen week is de bouw van Vermeer in Nieuw-Delft van start gegaan. Naast het historisch stadshart verrijst Nieuw Delft, een nieuw stadsdeel  in gemeente Delft van ca. 24 hectare, ongeveer 1200 woningen en meer dan 40.000m2 aan stedelijke functies.

Vermeer bestaat uit 62 compacte huurappartementen en past bij een gezonde, duurzame levensstijl, waarbij innovatief wordt nagedacht over mobiliteit en gezonde verstedelijking. ‘Vermeer’ is een kleinschalig appartementencomplex verdeeld in 3 gebouwdelen met ieder een eigen portiekontsluiting. Het hoofdvolume is 5 lagen met een gevarieerde toplaag en verspringende gevel. De appartementen passen bij een gezonde, duurzame levensstijl, waarbij innovatief wordt nagedacht over mobiliteit en gezonde verstedelijking. In het ontwerp is aandacht voor veel verschillende duurzaamheidsaspecten zoals natuur inclusief bouwen. Dit wordt verwezenlijkt door o.a. nestkasten voor zwaluwen en vleermuizen op te nemen in de gevel, waterbuffering en vaste groenbakken in de balkonranden. Naar verwachting wordt Vermeer opgeleverd in 2023.

‘Vermeer’ wordt ontwikkelt en gerealiseerd door onze samenwerkingspartner Ballast Nedam Development. Het stedenbouwkundig plan voor Nieuw Delft is gemaakt door PALMBOUT Urban Landscapes.

Voor meer beelden van Nieuw-Delft en ‘Vermeer’, klik hier.