AVG/GDPR Privacy statement

Wij als KLUNDER ARCHITECTEN hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Door middel van onderstaande statement, welke ook als PDF te downloaden is, willen wij duidelijk maken op welke wijze wij de gegevens verwerken welke via de website bij ons binnenkomen en/of vastgelegd worden. Hiermee willen wij ons compliant maken aan de regelgeving van de AVG/GDPR welke op 25 mei 2018 actief wordt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:

KLUNDER ARCHITECTEN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van KLUNDER ARCHITECTEN, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan KLUNDER ARCHITECTEN verstrekt.
KLUNDER ARCHITECTEN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM KLUNDER ARCHITECTEN GEGEVENS NODIG HEEFT:

KLUNDER ARCHITECTEN verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan KLUNDER ARCHITECTEN uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG KLUNDER ARCHITECTEN GEGEVENS BEWAART:

KLUNDER ARCHITECTEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden in elk geval niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

KLUNDER ARCHITECTEN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK:

Op de website van KLUNDER ARCHITECTEN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KLUNDER ARCHITECTEN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

WEBSITE ANALYSE:

KLUNDER ARCHITECTEN maakt gebruik van Google Analytics en Jetpack van Automattic voor WordPress om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de website van KLUNDER ARCHITECTEN bij Google zoekresultaatpagina’s is. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

De privacy policy van Jetpack kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/
De privacy policy van Google kunt u hier vinden: https://policies.google.com/privacy/update

Google en Jetpack gebruiken deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan KLUNDER ARCHITECTEN te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. KLUNDER ARCHITECTEN heeft hier geen invloed op. KLUNDER ARCHITECTEN heeft Google geen toestemming gegeven om via KLUNDER ARCHITECTEN verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@klunderarchitecten.nl. KLUNDER ARCHITECTEN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN:

KLUNDER ARCHITECTEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KLUNDER ARCHITECTEN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KLUNDER ARCHITECTEN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met KLUNDER ARCHITECTEN op via info@klunderarchitecten.nl.
www.klunderarchitecten.nl is een website in eigendom van KLUNDER ARCHITECTEN.

KLUNDER ARCHITECTEN is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 4150, 3006 AD ROTTERDAM
Vestigingsadres: K.P. van der Mandelelaan 100, 3062 MB ROTTERDAM
Telefoon: +31 (0)10 24 25 310
KvK nummer: 24118935 Rotterdam