Appartementen Zelling bijna opgeleverd

27 januari 2023

Bouwupdate

De 17 appartementen van De Zelling worden inmiddels bijna opgeleverd, waarna de tweelaagse splitlevel woningen volgen. Hiermee gaat het project de laatste fase in. De drielaagse splitlevel- en panoramawoningen laten nog wat langer op zich wachten, bij eerstgenoemde zijn ze bezig met het metselwerk en van de panoramawoningen staat alleen het casco.

Het project

In een bocht van de Hollandsche IJssel, wordt De Zelling gebouwd. De 58 woningen volgen de gebogen lijn van de rivieroever en hebben hierom een grote variatie aan woningtypologiëen. Centraal in het plangebied ligt een bastion waar het appartementenblok zich bevindt. Aan weerszijden van dit blok worden de twee- en drielaagse splitlevel- en panoramawoningen gerealiseerd. Door het project lopen wandelroutes die het achtergelegen dorp verbinden met de IJssel. Deze routes leiden naar het bastion waar bewoners en andere wandelaars kunnen genieten van het wijde uitzicht. Het parkeren in het appartementenblok vindt plaats in een halfverdiepte garage. Dit geldt niet voor de splitlevel- en panoramawoningen, hier wordt geparkeerd op het maaiveld, op eigen terrein.

Midden in het gebied Kortenoord staat de molen “Windlust”, welke na restauratie in 2005 weer in gebruik is als korenmolen. Deze molen heeft veel invloed gehad op het ontwerp, omdat er rekening gehouden moest worden met de molenbiotoop. Dit heeft ertoe geleidt dat diverse bouwdelen een bepaalde hoogte hebben gekregen, waardoor een differentiatie in bouwhoogte is ontstaan.

De Zelling wordt ontwikkeld in samenwerking met Synchroon, Era Contour, Gemeente Zuidplas, Waalpartners en Houtman + Sander.

Meer beelden van De Zelling kan je hier vinden.