Kom jij ons team versterken?

2019

Voor de technische engineering en uitwerking van onze fraaie en uitdagende projecten zijn wij op zoek naar (junior) bouwkundigen, die bekend zijn met 3D modellering en BIM. Kennis van én ervaring met Autodesk Revit is een vereiste. Wij vragen een opleiding op tenminste HBO-bouwkunde niveau.

KLUNDER ARCHITECTEN stelt zich ten doel om met creativiteit en enthousiasme als integraal ontwerper, in nauwe samenwerking met opdrachtgever, overige adviseurs én bouwer, haar advieswerk uit te voeren, zowel in de ontwerpfase, bouwvoorbereidingsfase als de uitvoeringsfase, met als resultaat een ontwerpopgave binnen de randvoorwaarden van functionaliteit, esthetiek en techniek. Onze werkprocessen staan borg voor een hoge kwaliteit van onze ontwerpen, ons tekenwerk/ modelleerwerk voor een goed gedocumenteerde, bouwbare uitvoering.

KLUNDER ARCHITECTEN voert haar advieswerkzaamheden uit met gebruikmaking van moderne technieken en volgens moderne werkprocessen.
Onze 3D virtuele gebouwmodellen worden opgebouwd van massastudie tot uitvoeringsgereed ontwerp volgens een vastgelegde werkmethodiek, van grof naar fijn, van functioneel ontwerp tot technisch ontwerp.
Om dit allemaal tot stand te brengen beschikt ons bureau over geavanceerde teken- en presentatieprogrammatuur.

KLUNDER ARCHITECTEN gaat uit van het delen van verantwoordelijkheden, waarbij problemen niet over de schutting worden gegooid, maar transparant en met wederzijds respect worden opgelost. Wij doen ons best om onze bescheiden zo duidelijk en volledig mogelijk op te zetten, vanuit de optiek dat betrokken partijen niet in onzekerheid mogen verkeren over wat er van hen gevraagd wordt. Wij ervaren, dat het BIM-model daarenboven bijdraagt aan een stuk werkplezier bij alle partijen.

Binnen ons bureau worden onze projecten in teamverband, middels een ultieme samenwerking, tot stand gebracht.

KLUNDER ARCHITECTEN beschikt over zeer ervaren gecertificeerde 3D engineers/ modelleurs, die dagelijks aan kennis en kennisoverdracht werken middels interne opleiding, de zgn. ‘KLUNDER ARCHITECTEN ACADEMY’. Dit allemaal in een zeer prettige werkomgeving, waar collegialiteit en het “wij-gevoel” op de voorgrond staan.

Wij bieden een mooie carrière in een uitdagende bouwkundige ‘virtuele’ wereld.

Heb je belangstelling om bij ons te komen werken stuur je sollicitatie met een uitgebreide motivatie en je C.V. dan naar info@klunderarchitecten.nl o.v.v. SOLLICITATIE 3D engineer/ modelleur.