Project Glashaven enthousiast ontvangen door de welstandscommissie

De welstandcommissie van de gemeente Rotterdam heeft positief gereageerd op de ingediende conceptaanvraag van de gedeeltelijke transformatie van de glashaven in combinatie met de nieuw te bouwen woontoren. Hieronder de reactie van de commissie, zoals deze in het verslag is gepubliceerd.

Waarde Cultuurhistorie

Met betrekking tot de cultuurhistorische waarde van de Glashavenflat kan de commissie in hoofdlijnen instemmen met de gedeeltelijke sloop van het gebouw. Ten eerste blijft het volume van de onderbouw in hoofdopzet onveranderd, waardoor de massa-opbouw intact blijft. Daarnaast worden de kenmerkende horizontale banden en debijzondere knik in de gevel teruggebracht. De drie plaatselijke onderbrekingen zijn voldoende ondergeschikt om de horizontale kwaliteit van de gevel te behouden. De commissie vindt de voorgestelde plek voor herplaatsing van de reliƫfs niet passend. De vormgeving van de nieuwe gevel biedt voldoende mogelijkheden om de kunstwerken op vergelijkbare wijze terug te plaatsen.

Ruimtelijke inpassing

De commissie complimenteert de ontwerper voor wat betreft de vormgeving van het totale plan. De behouden structuur van het bestaande gebouw, de positionering van de toren en de ontsluiting van de parkeergarage zijn op een overtuigende wijze opgelost in het plan.

Verschijningsvorm

De rustige opzet met subtiele verbijzonderingen van de toren is een goed passende toevoeging aan het Rotterdamse stadsbeeld. Wel wordt gevraagd om te onderzoeken of de twee entrees expressiever kunnen worden vormgegeven.

Materiaal, kleur en detaillering

De keuze voor de keramische gevel elementen is welstandshalve goed voorstelbaar. Gevraagd wordt de belangrijkste gevelmaterialen bij de volgende behandeling als mock-up aan de commissie voor te komen leggen. In de nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik en zorgvuldige detaillering.

Conclusie

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de ingediende conceptaanvraag, en vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien.